VIIVE-RIINA RUUS: Haridusest ja uuest heast inimesest

Inspirational Persuasive Speech Topics

Tallinna Ülikooli emeriitprofessor Viive-Riina Ruus on suure osa oma elust pühendanud haridusküsimustele. Ta teab, et tänapäeva koolilast rusub sageli krooniline väsimus ja hirm konkurentsis alla jääda. Hiljuti Euroopa koolides tehtud uuringute järgi on Eestis parim tunnidistsipliin, aga väikseim koolimeeldivus, head üldised haridusnäitajad, aga probleemid tugevamate õpilaste toetamisega, mis eeldaks suurema tähelepanu pööramist avastuslikule loovale mõtlemisele.

Viive-Riina Ruus õppis Tartu Ülikoolis eesti keelt ja kirjandust ning pedagoogikat ja kaitses 1982. aastal doktoriväitekirja pedagoogika erialal. Ta alustas oma karjääri emakeeleõpetajana ja on hiljem tegutsenud õppejõuna erinevates kõrgkoolides ning töötanud mitmetel haridusuuringute ja hariduspoliitikaga seotud ametikohtadel Tallinna Pedagoogikaülikoolis, haridusministeeriumis, Eesti Haridusfoorumis ja Eesti Hariduse Arenduskeskuses. Ruus on olnud ka paljude magistri- ja doktoriväitekirjade juhendaja, avaldanud arvukalt erialaseid publikatsioone, muu hulgas ka raamatu „Õpetaja professionaalsuse ning õpetajahariduse kaasaegsed arengusuundumused“