KAI PATA

Inspirational Persuasive Speech Topics

KAI PATA

Kai Pata õppis Tartu Ülikoolis bioloogiat, huvitudes esmalt zooloogiast, kuid hetkel on tema huvide fookuses hoopis inimesed, õppimine ja loomine. Oma tööelu alustas ta virtuaalse õpetajana, luues koos mõttekaaslastega MIKSIKEse õpikeskkonna.

MIKSIKEse keskkonnas eksperimenteerides sai alguse ka huvi õpetamise vastu uudsetes õpikeskkondades (näiteks jututoad). Uurimistahe tõi Kai Pata tagasi ülikooli juurde, ta on töötanud haridustehnoloogia uurija ja õppejõuna nii Tartu Ülikoolis kui ka Tallinna Ülikoolis, omandades ühtlasi 2005. aastal doktorikraadi hariduses Turu Ülikoolis.

Kogemust omab ta nii õpetajana koolis kui ka koolitajana e-õppe keskkondades, tal on uurijakogemus sotsiaalse meedia õpidisainide arendamisel innovaatilistes rahvusvahelistes Euroopa Liidu raamkavaprojektides (iCamp, IntelLEO), kuid on läbi viinud ka arvutipõhise õpetamise uuringuid nii Eestis, Gruusias kui ka Moldaavias. Eelkõige on Kai Pata uurijategevuse fookuses uudsed arenevad sotsiaalsed õpikeskkonnad. Ta kombineerib kommunikatsiooni, semiootika ja ökoloogia valdkondadest pärit ideid, et selgitada ja disainida õppimist digitaalsetes ökosüsteemides.