Majandusest ja kriisidest | TEDxTallinn

Inspirational Persuasive Speech Topics

Alar Tamming: Majandusest ja kriisidest

Alar Tamming tegeleb kõigega, mis on huvitav, eriti tunneb huvi maailma majanduses toimivate protsesside vastu ja püüab mõtestada neid ajaloolises kontekstis, ennekõike läbi Kondratjevi 60-72 aastaste majandustsüklite, Oswald Spengleri tsivilisatsioonide arengu ja allakäigu teooria ning kaoseteooria. Teiseks huvialalaks on inimese elukestev psühholoogiline areng ja võimalused seda ise mõjustada. Maailmapilt on tal eklektiline, seda on mõjutanud  psühhonalüütilised Jungi ja Freudi teooriad ning tänapäevane transpersonaalne psühholoogia.

Alar Tamming on AS Tavidi nõukogu esimees, psühholoogia teadusmagister ning Eesti Transpersonaalse Assotsiatsiooni asepresident.